BBC SK - slovenské stránky British Broadcast Corporation
seo
 
 

neoficiálne stránky   

 
  O spoločnosti:  
 
  MICROBBC - British Broadcasting Corporation pôvodne vznikla ako British Broadcasting Company v roku 1922, avšak rýchlo sa rozrastajúci úspech a možnosti tejto siete neskôr dovolili pozmeniť názov spoločnosti na British Broadcasting Corporation. Stalo sa tak v roku 1927 a meno v tejto podobe spoločnosť nesie dodnes. British Broadcasting Corporation je významná britská spoločnosť, ktorá pôvodne vznikla ako rozhlasová, neskôr však nástupom televíznej techniky ľahko prešla aj na televíznu obrazovku a veľmi zásadne dodala význam spravodajstvu aj v rozhlasovej aj televíznej oblasti.

Práve BBC ako prvá stanica svojho druhu znamenala pravý prototyp spravodajstva vo svete a dala neskôr inšpiráciu všetkým ostatným televíznym staniciam na celom svete. BBC plní funkciu verejnoprávneho vysielania vo Veľkej Británii. Plní teda úlohu toho istého, ako na Slovensku Slovenský rozhlas a Slovenská televízia.

Bohužiaľ na rozdiel od BBC, sme nútení platiť aj za nevyhovujúci a nekvalitný program v oboch našich médiách, zatiaľ čo v BBC sa berie dodnes po celé desaťročia, už takmer sto rokov dôraz na potreby ľudí.

Celkovo dnes BBC zaisťuje vysielania viacerých televíznych a rozhlasových staníc, nevlastné teda len značku BBC ale aj rôzne iné, nie pritom vždy nesúce aj názov BBC.

Vo svete, ako sme spomenuli, má BBC naozaj dobré meno najmä pre objektívne spravodajstvo, kvalitných pracovníkov a zázemie v zahraničí, reportérsku základňu a dlhoročné skúsenosti.

BBC SLOVAK
 
BBCBBC malo do roku 2005 pobočku aj na Slovensku. Fungovalo tak BBC SLOVAK a viac informácii práve o BBC Slovak nájdete na stránkach. Tlačová správa hovorí o dôvodoch zrušenia BBC pobočiek v 10 jazykoch.

Zahraničné vysielanie BBC prijalo v októbri 2005 novú stratégiu rozvoja na nasledujúcich päť rokov.

V rámci tejto stratégie bolo schválené aj rozhodnutie ukončiť činnosť 10 jazykových sekcií, medzi nimi aj slovenskej. BBC sa po slovensky naposledy prihlásila 20.decembra 2005. Týmto sa ukončila 66 ročná história vysielania BBC v slovenčine.

Slovenská redakcia zahraničného vysielania BBC ďakuje všetkým svojim poslucháčom a priaznivcom za prejavený záujem a podporu. Ďakuje tiež všetkým tým, ktorí vyjadrili ľútosť a sklamanie nad ukončením jej činnosti.
Viac info na spomínanom webe:  http://www.bbc.co.uk/slovak/

 

 
 
© BBC.SK unoficial website - neoficiálne stránky BBC.sk L222